žst. Červený Kostelec

Během roku pracovali na stanici v Červeném Kostelci pracovníci SŽDC. Objevila se tu např. nová návěstidla typu AŽD. Další viditelnou změnou je to, že už nejsou obsazena stavědla žádnou obsluhou. Pomalu už se to podepisuje na vzhledu budov. Už několik týdnů jsem si vždy při cestě kolem říkal, že musím nafotit aspoň stávající stav. Dřív než budovy více zchátrají.

Jedno pondělní odpoledne jsem odvezl děti na kroužek a s foťákem zajel na nádraží.Snažil jsem se zachytit vše co se dalo, abychom později při stavbě modulu měli z čeho vycházet.

foto1
pohled po zhlaví ze směru od Starkoče

foto2
stavědlo I. dnes již bez obsluhy

foto3
kusá kolej č. 4 původně končila až za přejezdem.

foto4
vodní jeřáb připomíná krásnou éru parního provozu

foto5
kamenná rampa a skladiště u koleje č.4

foto6
 

foto7
nádražní budova

foto8
kolej č.6 slouží dnes převážně k nakládání dřeva a skládání uhlí

foto9
Stavědlo II., že by černá páska přes název něco naznačovala?

foto10
pohled na zhlaví směr Malé Svatoňovice

Pro stavbu modelu bude potřeba více fotografií, nejlépe z epochy III. nebo IV. Tady je aspoň nějaký základ, abychom vůbec věděli, kde co bylo.

Josey