Týnec 2016 - propozice

Provozní setkání modulů TT

Téma

Běžný provoz ČSD na jednokolejné trati s možností dvoukolejných úseků trati  v období III./IV. epochy. Na části layoutu II. epocha. Nákladní doprava s vozy volného oběhu.

Layout:


Tynec_2016_Layout_v7.pdf

GVD:

0 - 24 hod v čase 1:6 bez volných jízd

 

 

Termín

28.9.2016 – 2.10.2016
Začátek: 28.9.2016 10:00 hod. příjezd do 14:00 hod.
Konec: 2.10.2016 odjezd do 18:00 hod.

Místo konání

Hala týnecké základní školy, Školská ul. čp. 609
GPS:  50.0412256N, 15.3601828E, zde

Program setkání

Středa 28.9.2016
10:00-14:00 Příjezd účastníků
14:00-17:30 Stavba layoutu
17:30-18:30 Večeře
18:30-24:00 Dostavba layoutu, příprava provozu
Čtvrtek 29.9.2016
08:00-09:00 Snídaně
09:00-12:00 Provoz dle GVD
12:00-13:00 Oběd
13:00-17:30 Provoz dle GVD
17:30-18:30 Večeře
18:30-23:00 Provoz dle GVD
Pátek 30.9.2016
08:00-09:00 Snídaně
09:00-12:00 Provoz dle GVD
12:00-13:00 Oběd
13:00-17:30 Provoz dle GVD
17:30-18:30 Večeře
18:30-23:00 Provoz dle GVD
Sobota 1.10.2016
08:00-09:00 Snídaně
09:00-12:00 Provoz dle GVD
12:00-13:00 Oběd
13:00-17:30 Provoz dle GVD
17:30-18:30 Večeře
18:30-23:00 Provoz dle GVD
Neděle 2.10.2016
08:00-09:00 Snídaně
09:00-11:45 Provoz dle GVD
11:45-12:00 Zhodnocení, společné foto
12:00-13:00 Oběd
13:00-18:00 Balení, úklid, odjezd

Ubytování

bude doplněno

Stravování

Školní jídelna

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek pro členy pořádajících klubů je 100,- Kč / den nebo 250,- Kč na celé setkání.
Účastnický poplatek pro hosty je 100,- Kč / den nebo 250,- Kč na celé setkání (podmínkou účasti je předchozí registrace, viz kontakty).

Registrace hostů

Účast hostů na setkání je možná pouze po předchozí registraci.

Uzávěrka přihlášek na stravu ubytování a registrace hostů je 03.07.2016
Ubytování, stravu a účastnický poplatek je nutno objednat a zaplatit do 03.07.2016  na klubový účet č. 2900318574/2010 pod variabilním symbolem 201609. Po tomto datu jsou přihlášky ubytování a stravování závazné. V případě neúčasti vzniká povinnost objednané služby uhradit.

 

Pro objednávky ubytování, stravy a jejich zaplacení a zaplacení účastnického poplatku prosím kontaktujte mira_b@centrum.cz

 

Registrace modulů

Každý majitel modulu je povinnen zajistit, dopravu modulů na setkání do termínu a hodiny viz výše, aby nezdržoval ostatní. Technický stav modulů musí odpovídat normám sekce TT-provoz. Stavba layoutu se řídí předpisem S1: Postup a organizace vybalování a stavby layoutu. Němečtí kolegové při stavbě své vlastní větve řídí se tímto předpisem obdobně s přihlédnutím k vlastním pravidlům.

Uzávěrka registrace modulů: 4.5.2016

 

Nákladní provoz

Na přípravě nákladního provozu se podílejí majitelé stanic objednáváním přeprav. Rozlišujeme vozidla přepravců a vozidla volného oběhu. Uzávěrka pro objednání přeprav pro hromadný tisk před setkáním: 11.9.2016. Nákladní doprava se řídí předpisem KN 1 nebo pravidly Fremo.

Kontakty

Koordinátor setkání: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavinač akvks tečka cz
     
Ubytování a strava, registrace hostů: Miroslav Bardoděj
telefon: +420 603 144 646
e-mail: mira_b zavinač centrum tečka cz
     
Layout - tvorba a registrace modulů: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
     
Layout, koordinace stavby: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
     
Koordinátor vybalování: Valérie Dvořáková
   
   
     
DCC: Miroslav Bardoděj
telefon: +420 603 144 646
e-mail: mira_b zavinač centrum tečka cz
     
Telefonie: Marek Tyll
telefon: +420 605 472 460
e-mail: mara tečka tyll zavinač seznam tečka cz
     
Příprava GVD: Saša Vrtěl
telefon: +420 602 663 743
e-mail: vrtel zavinač szdc tečka cz
     
Služba vozová: Jan Dvořák
telefon: +420 602 309 828
e-mail: josey zavinač centrum tečka cz
  Tabulka služby vozové
     
Služba strojní: Miloš Greguš
telefon: +420 739 552 793
e-mail: mgrezababov zavinač seznam tečka cz
  Tabulka služby strojní
     
Nákladní provoz: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavináč akvks tečka cz
  Nákladní provoz - objednávky
     
Dispečer: Tomáš Tyll
telefon: +420 604 321 676
e-mail: tyll zavináč akvks tečka cz