Ověřený postup doplnění pouzder na starší moduly

 1. Do rozhraní modulu vyvrtat díry 14 nebo 15 mm. Pouzdro má 12 mm a je potřeba nějaký prostor okolo na epoxid a eliminaci nepřesnosti uložení kolejnic na modulu.
 2. Na modul připevnit etalon pomocí šroubů.
 3. Seřídit etalon tak, aby hlavy kolejnic na modulu odpovídaly hlavám kolejnic na etalonu. Pokud není možné toto nastavit, musíme upravit kolejnice na modulu. NIKDY neupravovat kolejnice na etalonu.
 4. Dotáhnout pevně šrouby.
 5. Pouzdra na etalonu přelepit papírovou páskou.
 6. Modul a etalon umístit tak, aby rozhraní bylo ve vodorovné stabilní poloze. Etalon dole, modul nahoře.
 7. Do pouzder v etalonu vložit kolíky.
 8. Na kolíky opatrně nasunout pouzdra, která budou připevněna k modulu. Pouzdra musí lehce zapadnout do připravených děr v modulu. Pokud nejde lehce vložit pouzdro do modulu, může to být způsobeno nevhodně vyvrtanou dírou a ta se bude muset upravit. Tj. celou sestavu rozebrat, upravit díru v modulu a zopakovat body 2 - 8.
 9. Připevňovací desku pouzdra oblepit disperzním lepidlem a nechat zaschnout. Disperzní lepidlo podrží pouzdro na místě po dobu zalévání epoxidem a současně spoj čelo - pouzdro utěsní, aby epoxid nenatekl kam nemá.
 10. Po zaschnutí disperzního lepidla celou sestavu opatrně rozebrat. Při vyndávání kolíků dbát na to, aby se nepohnulo pouzdrem v modulu. Mělo by stačit odlepit pásku na etalonu a kolíky by měly vypadnout nebo jít lehce vysunout.
 11. Modul otočit o 180° tak, aby rozhraní modulu bylo vodorovně.
 12. Prostor díry okolo pouzdra vyplnit epoxidem - opatrně, aby se pouzdro nepohnulo nebo neodpadlo.
 13. Po zaschnutí epoxidu zkontrolovat spoj pomocí etalonu.

  výkres pouzdra najdete zde